Työpaja pidettiin 2.11.2017 Hämeenlinnassa Crazy Townin tiloissa. Työpajassa keskityttin ideoimaan Kanta-Hämeen alueen matkailun kehittämistä ja tulevaisuutta. Pelillistäminen sekä AR ja VR olivat myös ideariihessä vahvasti esillä.

Työpajassa keskusteltiin paljon eri yritysten ja tahojen kanssa yhteisesti tavoitteista ja siitä minkälaista yhteistyötä voisi tehdä jo käynnissä olevien sekä tulevien hankkeiden kesken.

Hankkeen puitteissa jo eteenpäin pyörähtänyt ”Kanta-Hämeen alueen yhteinen tapahtumarajapinta” herätti paljon mielenkiintoa ja sai paljon positiivista palautetta. Tapahtumarajapinnan hyödyt ymmärrettiin mainiosti ja esille tuotiin myös sellaisia hyötyjä mitä emme projektitiiminä osanneet ajatella. Oli hienoa huomata, että monelle osallistujalle avoin data oli jo ennestään vähintäänkin käsitteenä tuttu.  

Useampaan tahoon löytyi yllättävän paljon yhtymäkohtia ja työpajasta poiki taas muutama konkreettinen jatkotoimenpide. Näistä myöhemmin lisää. Yleisesti työpajasta loisti yhteinen tahto kehittää alueen matkailua yhdessä. Ideoille oltiin avoimia ja toivottavasti pystymme omalta osaltamme edesauttamaan tavoitteisiin pääsemistä.

Kiitokset Minna Takalalle (Hämeen Liitto) kutsusta sekä järjestelyistä.