Dataosaaja tuli taloon -konseptissa selvitetään Kanta-Hämeen yrityksien mahdollisuuksia hyödyntää avointa dataa yrityksen liiketoiminnassa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että yrityksesi saa kylään päivän ajaksi asiantuntijamme Juuso Saarisen, joka kartoittaa yrityksesi nykytilanteen.
Konsepti koostuu kolmesta osiosta:

  • Yritys ottaa lomakkeella yhteyttä ja kertoo omia tarpeitaan ja nykytilannetta. Tämän perusteella teemme kartoitusta mahdollisille kehityskohteille.
  • Käymme yrityksessä paikanpäällä neuvomassa ja ohjaamassa löytyneitä datalähteitä ja muita kehitysideoita
  • Vierailun jälkeen yritykselle lähtetään kooste tehdyistä toimenpiteistä, ja annetaan mahdollisia lisävinkkejä

Kokonaisuus on yritykselle ilmainen ja sillä pyritään antamaan lisätyökaluja datan hyödyntämiseen omassa liiketoiminnassa. Konsepti toteutetaan de Minimis -tukitoimenpiteenä.

Kartoitukseen osallistuvilta yrityksiltä pyydetään de Minimis –tukiselvitys (lyhyt selvitys viimeisen kolmen vuoden aikana saaduista EU-tuista). Tukiselvitys on edellytys osallistumiselle ja se tulee olla toimitettuna ennen kartoitusta. Saat tukiselvityslomakkeen täytettyäsi oheisen lomakkeen.