2.2.2018 On THE ROAD: TAMPERE

Matkailu jatkui ja kohteena oli tällä kertaa Tampere. Joonas Dukpan kanssa olimme aiemminkin olleet jo tekemisissä, mutta nyt oli hyvä aika istahtaa alas ja käydä läpi asioita ajan kanssa.

Matka sujui lumisesta kelistä huolimatta joutuisasti vaikka Valkeakoskella taisi lumiauraajilla olla kaikilla vapaapäivä.

Pidemmittä puheitta päästiin heti kiinni asiaan ja saimme hyvin näkökulmaa niin Tampereen tekemiseen kuin koko 6aika-hankkeen asioihin.

Tampereella menossa nyt neljä rajapintakehitystä eli tapahtumakalenteri, päätösrajapinta, palauterajapinta ja varaamo. Näiden tilanteita ja käytänteitä kävimme lävitse. Tutkittavaa ja hyödyttäviä vinkkejä kyseisistä toteutuksista nousikin esille paljon.

Tapahtumarajapintaan liittyen he ovat käyneet keskusteluja Alma:n kanssa yhteensopivuuksista. Median mukaan saaminen auttaisi paljon standardin luomista ja jatkokehitystä. Jatkotoimenpiteet valuvat kuulemma syksylle, jolloin olisi tarkoitus, että Kanta-Hämeenkin rajapinta olisi tuotantovaiheessa. Hienoa olisi jos AvoinHäme -hankkeena pystymme samalla auttamaan muita rajapintaa valmistelevia tahoja. Mitä enemmän alueellisia rajapintoja on ja tapahtumia kerätty niiden alle niin sitä enemmän hyötyä näistä on. Toivottavasti kaikki näkevät tämän yhtenä kaikkia hyödyntävänä mahdollisuutena kuin uhkana.

Olemme syksylle miettineet hankkeen puitteissa datan mestariavaaja-kurssia ja tämän toteutukseen saatiin hyviä neuvoa. Samalla Joni sai idean myös datan hyödyntäjän kurssista, joka puhtaasti keskittyisi vain hyödyntämään jo avattua dataa. Uskoisimme, että tällaiselle koulutukselle olisi kysyntää.

Yrityksiä on yritetty aktivoida monella eri tavalla, kuten muuallakin tämä on koettu haastavaksi. Krooninen haaste: Yritykset eivät tiedä mitä dataa kaupungilla on eivätkä täten osaa sitä kysyä ja kaupungit eivät tiedä mitä dataa halutaan avattavaksi. Erittäin hyväksi lähtökohdaksi on koettu jos kaupunki tai kunta pystyisi tekemään edes jonkin asteisen tietojärjestelmäluettelon, jossa tietenkin myös tietosisällöt olisivat kuvattuna mahdollisimman laajasti. Sen sijaan, että yritykset suoraan hyödyntävät avointa dataa, niin usein tarvittiin väliin teknologiatoimittajia tietynlaisiksi operaattoreiksi. Loppukäyttäjä sitten tilaisi heiltä tarvitsevansa palvelukokonaisuuden. Tähän myös me voimme etsiä alueeltamme kumppanitahoja ja osin toteuttaa tämän kaltaista toimintaa myös itse.

He ovat käyneet myös TAMK:ssa puhumassa avoimesta datasta ja siellä avointa dataa käytetään jo opetusmateriaalina. Tässä HAMK tulee vielä jäljessä, mutta tarkoituksena on tehdä tähän muutos. AvoinHäme-hankkeessa olemme nyt talven aikana käyneet pitämässä vierailijaluentoja HAMKin opiskelijoille. Tästä raportoimme myöhemmin lisää.

Paljon muistakin asioista kerkesimme juttelemaan ja viemään asioita eteenpäin. Kuten muuallakin niin myös Joonas otti meidän lämpimästi vastaan ja puhui avoimesti niin hyvistä ja huonoista käytänteistä. On huikeaa olla tekemisissä asian kanssa, jossa tekevä yhteisö on näin avuliasta ja jakaa mielellään kokemuksia.

Myös muutama uusi tutustumisen arvoinen kohde nousi jälleen esille, kuten Joensuu ja Lahti, joten On the Road -kiertue saanee jatkoa.