Suunnitellut toimenpiteet 2018

Alla suunnitellut toimenpiteet 2018, joita AvoinHäme -hankkeena toteutamme. Tämä on karkea määritelmä ja antaa näkemystä hankkeen toimenpiteistä koko kuvana. Tämä elää toteutuksien ja prioriteettien mukaan. Päivittelemme tänne aina isommat muutokset suunnitelmissa.

Osa näistä toimenpiteistä on isoja kokonaisuuksia, jotka vievät huomattavasti enemmän työresursseja kuin toiset pienemmät kokonaisuudet. Toimenpidepalikat eivät ole toisiinsa verrattavissa työmäärissä.

toimenpiteet 2018
 
TP1

Benchmarking, selvitykset ja uuden tiedon tuottaminen

TP2

Avoimen datan yhteisön ja verkostojen luonti, aktivointi ja ylläpito

TP3

Tiedon ja taidon lisääminen

TP4

Pilotit ja uuden tiedon keräämisen menetelmät

TP5

Avoimen datan verkkopalvelu ja ympäristö

TP6

Projektijohtaminen ja viestintä