Ensimmäinen pilotti käyntiin

Maanantaina 4.12 muutama päivä ennen Suomen 100-vuotis juhlia järjestimme Kanta-Hämeen tapahtumarajapinnan työpajan. Työpajan ajankohta oli lähtökohtaisesti hieman haastava, koska monella oli keskiviikon takia jo maanantain kalenteri täysi. Saimme paikan päälle kuitenkin hyvän määrän ihmisiä ja eri tahoja.

Tilaisuuden aloitti tutusti Joni esitellen hieman avointa dataa ja hanketta yleisellä taholla. Hän myös esitteli tapahtumarajapinta pilotin karkean toteutus aikataulun (linkki löytyy alempaa).

 

Jonin jälkeen lauteille nousi Hämeenlinnan kaupungilta Ismo Hannula. Hän kertoi hieman mitä kaupunki on aiemmin tehnyt avoimen datan osalta ja mihin suuntaan sitä halutaan viedä. Viesti oli hyvin selkeä eli avointa dataa halutaan selvästi edistää alueella eri toimilla.

avoin data tapahtuma rajapinta

Kuvassa Ismo Hannula, Hämeenlinnan kaupunki. Kuvan ottanut Markus Lepistö HAMK

Ismon jälkeen Aleksi Salonen Helsingin kaupungilta kertoi meille lähempiä käyttökokemuksia ja vinkkejä kyseisestä Linked Events-rajapinnasta. Aleksi toi hienosti esille mitä asioita he tekisivät toisin jos lähtisivät asiaa tekemään uudestaan sekä muita käytännön vinkkejä. Tässä muutama tärkein pointti esityksestä:

 • Kiinnostavat tapahtumat ja laadukas tapahtumatieto.
 • Yhteistyö tapahtumien tuottajien kanssa alusta asti.
 • Tapahtumarajapinta elää vain käyttäjistään
 • Rajapintaan vietyä tietoa pitää käyttää itse.
 • Yritettiin alkuun saada liian monta tekijää mukaan. Hidasti ja jopa jäädytti kehittämisprosessin.
 • Hyödyt esille ja mukaantulo kynnys matalalle.

Aleksin puheenvuoro oli erittäin mielenkiintoinen ja juuri sen kaltaista informaatiota mitä toivoimme kuulevamme. Projektitiimi sai tästä ainakin paljon ammennettua ja myös vahvistusta omille näkemyksille asioiden eteenpäin viemisessä.

Seuraavana mikrofonin ääreen pääsivät Minna Takala (Hämeen liitto) ja David Ing (Coevolving). Tilaisuus toimi myös David:n Open innovation learning -kirjan enakkojulkaisu tilaisuutena. Kirjan voi ladata ilmaiseksi www.openinnovationlearning.com osoitteesta. Minna toimi haastattelijan roolissa ja matka kulki Plato:n Allegory of the Cave kautta avoimeen dataan ja oppimiseen. Kirjan etukansi itsessään on jo mielenkiintoinen joka hyödyntää jaettuja kuvia ja omaa vahvan symboliikan. Hieno matka alusti hyvin myös työpajan joka aloitettiin pienen tauon jälkeen.

avoinhäme avoindata david ing

Kuva:  ”Escaping from Plato’s Cave” is licensed CC BY-SA 2017 Celina Laurette, derived from:

 
TYÖPAJA

Työpajassa työskenneltiin niin itse kuin ryhmissä. Kysymyksiä oli kaksi per väri. Jokaiseen vastatiin yksin ja yhdessä. Kymysten jälkeen jokainen pääsi lukemaan muiden vastauksia ja nostamaan sieltä mielestään parhaimpia esille.

Kysymykset joihin halusimme vastauksia ja ideoita:

Punainen:

 • Mitä toimia tulisi tehdä, jotta saamme mahdollisimman monta yritystä ja tahoa mukaan käyttämään rajapintaa?

 • Minkä osa-alueen koet tärkeimmäksi panostuskohteeksi, jotta rajapinta otetaan käyttöön mahdollisimman laajalti Kanta-Hämeessä? (markkinointi, ohjeistus, hyödyt jne).

Sininen:

 • Mitä ongelmia koet nykyisissä tapahtumakalentereissa?

 • Mitä hyvässä tapahtumakalenterissa tulis olla?

Vihreä:

 • Mistä toimijoista valmisteluryhmä pitäisi koostua ja mikä sen rooli kehityksessä tulisi olla?

 • Miten varmistamme tapahtumarajapinnan jatkon hankkeen päätyttyä?

Vastauksia tuli paljon. Kaikki vastaukset muodostavat jo hyvän linjan mitä toimia pitää tehdä ja ne kaikki tulee huomioida. Kokosimme jokaisesta väristä muutaman tärkeäksi nähdyn kohdan esille. Nämä rakennuspalikat kun pysyvät toteutuksen peruspalikoina meillä on hyvä lähtökohta onnistuneeseen pilottiin.

tapahtumarajapinta avoindata tulokset
Materiaalit

Hae alta eri materiaaleja.

kaikki vastaukset JONIN ESITYS Pilotin Aikataulu Aleksin Esitys