Kanta-Hämeen tapahtumien kotina jo muutaman vuoden toiminut Tavastia Events -tapahtumakalenteri vaihtoi omistajaa ja nimeä, mutta toiminnot säilyvät entisellään. Kalenteri tunnetaan jatkossa nimellä Häme Events ja sen ylläpidosta vastaa Hämeen liitto.

Hankkeissa on pääsääntöisesti tarkoituksena luoda toimintaa, joka jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin. Tämä oli päämääränä myös EAKR-rahoitteisessa Hämeen ammattikorkeakoulun AvoinHäme -hankkeessa, jossa tavoitteena oli edistää avoimen datan käyttöä Kanta-Hämeen alueella ja lisätä maakunnan toimijoiden tietoja ja taitoja aiheeseen liittyen.

– Avoin data sisältää paljon erilaisia mahdollisuuksia eri toimialoilla. On ymmärrettävä avoimien rajapintojen, avoimen lähdekoodin ja yleisesti avoimien toimintatapojen tärkeys. Tätä kokonaisuutta voisi yhteisesti kuvata termillä avoin teknologia, sanoo kehittämisasiantuntija Minna Tarkkala HAMK Smart -tutkimusyksiköstä.

– Toteutimme hankkeen aikana erilaisia avoimen teknologian pilotteja, joilla olemme pystyneet osoittamaan konkreettisia mahdollisuuksia avoimen datan käytöstä. Keskeisimpänä näistä oli Tavastia Events -tapahtumarajapinta, jota kehitimme vuodesta 2018 nyt hankkeen päättymiseen saakka, kertoo HAMK Smartin tutkimuspäällikkö Joni Kukkamäki.

Luvut kertovat kalenterin suosiosta

Tapahtumakalenteriin on kahden vuoden kuluessa ehtinyt kertyä yli 400 ylläpitäjätietoa ja muun muassa Hämeenlinnan kaupunki hyödyntää rajapintaa kaupungin omassa tapahtumakalenterissa.

– Hämeenlinna.fi -kalenteri on löytänyt hyvin paikkansa. Viime vuonna sinne tuotiin noin 2500 hämeenlinnalaista tapahtumaa kaupungin omien toimijoiden ja kantahämäläisten järjestöjen ja yhdistysten toimesta. Moderointiakaan ei juuri tarvitse tehdä, sillä tapahtumasisällöt sopivat sivustolle, toteaa Hämeenlinnan kaupungin verkkotoimittaja Kaisa Paavilainen.

Hämeenlinnan kaupunki on tällä hetkellä tapahtumarajapinnan suurin käyttäjä. Yhteistyö jatkuu Hämeen liiton kanssa. Suljetut, yhden toimijan takana olevat kalenteritoteutukset ovat historiaa.

– Avoimeen toteutukseen on oltu tyytyväisiä ja luvut kertovat käytön suosiosta. Katsoimme yhdessä HAMKin kanssa, että Hämeen liitto maakunnallisena toimijana olisi looginen jatkosijoituspaikka, jotta kalenteri säilyy olemassa ja sitä voidaan hyödyntää jatkossakin laajasti, toteaa Hämeen liiton viestinnän suunnittelija Reetta Sorjonen.

– Nimimuutos tuo kalenterin lähemmäs muuta maakunnan markkinointia. Myös sivuston ilmettä yhtenäistettiin muuhun Häme-teemaan, jota on näkyvissä esimerkiksi matkailusivusto Visit Hämeessä ja maakunnan vetovoimasivustolla hame.fi:ssä, Reetta Sorjonen jatkaa.

Kuntia kannustetaan hyödyntämään ilmaista kalenteripohjaa

Omistajasiirron myötä sivuston teknistä ylläpitoa hoitaa jatkossa Hämeen liiton teettämän kilpailutuksen kautta valittu Dyme Solutions Oy. Hämeen tapahtumakalenteri pohjautuu Helsingin kaupungin kehittämään avoimen lähdekoodin LinkedEvents -tapahtumakalenteriin, jonka kehityksessä myös Dyme Solutions on ollut mukana alkuajoista lähtien. Vastaavanlainen toteutus on käynnissä myös Satakunnassa ja Pirkanmaalla.

– Häme on mielenkiintoinen alue tapahtuma- ja harrastuskalenteripalveluiden näkökulmasta. Alueella on monta aktiivista kuntaa, jotka varmasti hyötyvät ilmaisesta ja keskitetystä kalenterialustasta, Dyme Solutions Oy:n toimitusjohtaja Kai Vainio toteaa.

Häme Events -tapahtumatieto saadaan kätevästi rajapinnan kautta eri toimijoiden vapaaseen käyttöön, maksutta. Lisäksi Häme Eventsiin voidaan tuoda tapahtumatietoa automaation avulla muista tapahtumatiedon lähteistä, mikä parantaa merkittävästi tiedonlevitystä alueellisesti.

– Olemme erittäin sitoutuneita kehittämään palvelua pitkällä aikavälillä yhdessä Hämeen liiton kanssa. Dymen kokemuksista muilla toiminta-alueilla on varmasti hyötyä myös Häme Eventsin kehityksessä, Kai Vainio jatkaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että tällä järjestelyllä pystymme tarjoamaan avoimen ja maksuttoman tapahtumarajapinnan kantahämäläisille toimijoille jatkossakin. Toivomme, että mahdollisimman moni maakunnan kunnista tarttuisi mahdollisuuteen, Joni Kukkamäki ja Reetta Sorjonen kannustavat yhteen ääneen.

Yhtenä kehitystyön osana tapahtumakalenterista on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmään tarkoitettu plug-in -lisäosa. WordPress on yksi suosituimmista ja yleisimmistä verkkosivualustoista. Tämän lisäosan on tarkoitus helpottaa kalenterin käyttöönottoa entisestään. HAMK järjestää pluginin
käytöstä webinaarin, josta tiedotetaan myöhemmin.

Kanta-Hämeen tapahtumakalenteri löytyy jatkossa osoitteesta www.hameevents.fi ja yhteydenotot kaikista kysymyksistä voi lähettää sähköpostilla hameevents@hame.fi –osoitteeseen.

Lisätietoja:
Hämeen liitto, Reetta Sorjonen, p. 044 300 5230
Dyme Solutions Oy, Kai Vainio, p. 0400 270 485
HAMK Smart, Joni Kukkamäki, p. 046 923 4540