YRITYS YRITTÄJIÄ AKTIVOIDA

Kaikissa keskusteluissa avointa dataa edistäneiden tahojen kanssa on noussut esille yksi yhteinen haaste. Yritysten aktivointi ja mukaan saaminen. Eri tapoja on kokeiltu, mutta oikein mikään ei ole saanut tuulta alleen halutulla tavalla. Yksi menestynein tapa on ollut järjestää rajapinta-työpajoja. Me halusimme helposti lähestyttävän tapahtuman, joka on suunnattu kaikille myös asiasta tietämättömille. Projektitiiminä päätimme lähestyä asiaa Afterwork-näkökulmasta ja tuloksien perusteella muokata toimintaa. Rajapinta-koulutus on kyllä myös tulossa.

MARKKINOINTI JA SEN HAASTEET

Huomasimme jo markkinoinnissa avoimen datan haasteet kun yritetään ”myydä” tapahtumaa yrittäjille. Se koskee oikeastaan kaikkia, mutta varsinaista kohderyhmää ei yrittäjien lisäksi ollut. Tosin aihe koskee myös yritysten työntekijöitä eikä vain itse yrittäjiä. Hyötyjen esittäminen on vaikeaa, koska sitä ei usein pysty mittaamaan suoraan tai sen vaikutusta asiaan ei pysty erottelemaan kokonaisuudesta. Avoin data on vielä monelle vierasta myös terminä, joten sen suora hyödyntäminen markkinoinnissa ei tuo lisäarvoa. Termin voi tietysti avata, mutta määritelmäkään ei herätä kiinnostusta asiasta tietämättömälle. Miten siis markkinoida yleisesti avointa dataa? Katsotaan lopussa opittiinko tästä mitään. Toteutimme suorakontaktointia ja markkinointia hyötyjen sekä rentoa keskustelua virvokkeiden äärellä näkökulmista.

avoin data afterwork
 
JÄNNITYSTÄ ILMASSA

Noin tunti ennen tapahtumaa kuusi suorakontaktoitua yritystä ilmoittivat vuorotellen etteivät pääse osallistumaan. Jännitys rupesi hiipimään puseroon, että saammeko ketään paikan päälle. Crazy Townilla oli jo ennen meidän Afterworkkia hyvä pöhinä päällä Pitchaa ja Pizzaa-tapahtuman yhteydessä. Tapahtumien vaihtuminen tapahtui hienosti lennosta ja saimme yrityksiä myös jäämään kuuntelemaan meidän tapahtumaan.

HYVÄÄ KESKUSTELUA JA PÖHINÄÄ

Virallista ohjelmaa ei tietoisesti oltu sovittu kuin pieni hankkeen esittely sekä avoimen datan hyödyntäjäesimerkki. Esimerkkinä toimi NY toimintansa aloittanut Citylaturi. Muuten keskustelua vietiin siihen suuntaan mihin kukakin halusi. Lähtötiedot ja ymmärrys avoimesta datasta vaihteli paljon, mikä oli juuri sitä mitä toivoimmekin. Keskustelua yritettiin pitää mahdollisimman ”matalalentoisena” ja käytännönläheisenä kuin vain pystyi. Aika kului keskustelun mennessä eteenpäin todella nopeasti. Välillä huomasi, että juuri tuotu täysi kahvipannu oli jo kylmää ennen kuin kukaan malttoi pöydästä poistua sitä hakemaan. Keskustelussa käsiteltiin monta näkökulmaa sekä aihetta ja hyötyjä sekä käyttömahdollisuuksia etsittiin välillä mitä erilaisimmista aiheista. Esimerkkinä VR & AR, valokuvaus, tarrat, näytteleminen jne. Kaikista löydettiin aina jotain.

TULOKSIA

Tapahtumasta varmaan jäi kaikille jotain. Toisille enemmän ja toisille vähemmän. Mikäli jokaiselle osallistujalle jäi illan jälkeen selväksi mitä avoin data suurinpiirtein on ja he tiedostavat että voivat sitä liiketoiminnassaan hyödyntää, jos vain keksivät käyttökohteen, niin projektitiimi on tyytyväinen ja kokee tapahtuneen onnistuneeksi. Enemmän haluttiin konkreettisia esimerkkejä ja hyödyntäjiä keskustelemaan niistä.

Tässä keskiarvot palautteista.

4,4 Kouluttajien tiedot ja taidot olivat mielestäni riittävällä tasolla
4,5 Tapahtumajärjestelyt olivat hyvät ja riittävät
3,4 Koulutuksessa käytetyt materiaalit olivat riittävät ja laadukkaat

4,4   Opin koulutuksessa uutta
3,5   Tapahtumassa käsiteltiin asioita jotka tunnistan hyödyllisiksi omassa työssäni
3,8   Tapahtuma innosti minua tutustumaan aihepiiriin lisää ja kehittämään taitojani jatkossakin
3,8   Tapatuma muutti suhtautumistani aiheeseen positiivisemmaksi

PROJEKTITIIMIN TULOKSET

Ensimmäisenä kokeiluna Afterwork-tapahtuma oli meille erittäin antoisa kokonaisuus. Hop In/Hop Off toteutus tuntui muuten toimivalta, mutta kun mukaan liittyi uusi keskustelija niin heidän oli tietysti hieman vaikea hypätä suoraan keskusteluun mukaan. Tähän tarkastellaan vaihtoehtoista tapaa  toivottaa uudet tulijat tervetulleiksi eri pöydän ääressä, jolloin perusasioita voidaan käydä myös lävitse. Viestinnän näkökulmasta opimme paljon. Tapahtuman kohdentaminen ja teemallistaminen on tärkeää sen menestymisen kannalta. Tällöin markkinoinnin sanomaan on helpompi saada potkua ja kiinnostusta, joka on suoraan kohderyhmälle.

Toisaalta olen ainakin itse törmännyt välillä siihen, että avoimen datan osaajat puhuvat mielellään tai huomaamattaan ”korkealentoisesti”, jolloin asiaa on vaikea seurata tai ymmärtää. Mielestäni tämä on myös osasyy siihen miksi avoin data terminä on monelle tuntematon. Määrittelyjä, tasoja, teknisiä vaatimuksia kyllä löytyy, mutta sitä ei ole paljoa puettu siihen helppoon myytävään muotoon kaikille.

Kaikille: ”Katsoit juuri säätiedot, hyödynsit juuri avointa dataa” 

Yrittäjälle hyöty-versio: ”Hyödynnä säätietoja, nosta sateisina päivinä sateenvarjon hintoja 0,20€. ”

OMA NÄKEMYS

Tämän kaltaisia yksinkertaisia hyötyjä ja käyttökohteita on vain tuotava vahvemmin esille ja tehdä niistä listauksia. Näiden kautta tämä avautuu ihmisille, ei teknisten määrittelyiden kautta. Niin kauan kuin fokus on jossain muualla kuin helppojen hyödyntämistapojen esille tuonnissa niin yrityksiä voi olla vaikea saada hyödyntämään avointa dataa. Aika ja resurssit ovat heille tärkeitä ja mikäli hyötyjä on vaikea nähdä suoraan niin on vaikea tehdä päätöstä käyttää siihen resursseja. Moni meistä ei ole avoimen datan ”ammattilainen” ja nähtävät hyödyt tulevat suoraan nykyhetken konkretiasta eikä mitä se voi mahdollistaa jatkossa tai tulevaisuudessa jne. Kynnys avoimen datan hyödyntämiseen pitää aloittaa pienistä asioista ja kynnys lähteä hyödyntämään sitä pitää viilata niin pieneksi, että se on lähes huomaamaton.